GLOBAL SUMMIT  - BONE REGENERATION ONLINE.

Fundacja SEPA jest uznaną na całym świecie instytucją.  Idee przewodnie, na których opierają się prace SEPA mają na celu dalszy rozwój periodontologii oraz promocji zdrowia. Angażuje się w naukę i badania przyczyniając się do poprawy stanu zdrowia jamy ustnej ludności. Ponad 6000 członków pochodzi z 60 krajów.

Periodontologia i zdrowie jamy ustnej dla każdego to cel instytucji, której podstawowe wartości zostały wypracowane przez Towarzystwo Naukowe powstałe ponad 60 lat temu w oparciu o rygor,innowacyjność, doskonałość, przejrzystość i etyczne postępowanie.

Społeczność dentystyczna staje przed licznymi wyzwaniami, a celem SEPA jest pomoc w znalezieniu odpowiedzi.

 

EXCELLENCE IN REGENERATIVE SOLUTIONS. BIOHORIZONS CAMLOG CORPORATE FORUMS.

15 WRZEŚNIA

Środa 16:00 – 20:00

 

CORPORATE FORUM: Current understanding on the benefits of L-PRF in oral surgery: evidence based concepts.

Moderated by: Gil Alcoforado

Biological rationale of the L-PRF. Why does it work?. Lidia Hermida-Nogueira

How to optimally prepare the L-PRF (membrane / plugs / L-PRF block). Marc Quirynen

Clinical indications:

– Ridge preservation. Nelson Pinto

– Sinus lift and 3D augmentation. Juan Blanco

– Guided bone regeneration. Marc Quirynen

– Soft tissue management. Juan Blanco

– Guided tissue regeneration. Marc Quirynen

– Biomimetics. Nelson Pinto

Discussion and conclusions. Nelson Pinto

 

Simultaneous translation  EN> IT/ SP

Register Free online session, book your spot!

17 WRZEŚNIA

Piątek  9:00 – 13:00

Live Surgery and hands-on workshop by Juan Blanco

Successful management of soft tissue in GBR procedures applying a novel regenerative acellular matrix.

Live broadcasted from Santiago de Compostela, Spain.

The objective of this Live-OP and Hands-on workshop is to present a GBR treatment planning in detail and to provide the dentist with an evidence-based overview and guide for predictable and successful management of soft tissue in GBR. The different phases of GBR will be explained and discussed. Also innovative and practical surgical techniques and new materials e.g., NovoMatrix for the regeneration of various defects will be presented.

Learning objectives

Understand the flap design for GBR. The rationale for flap management in simultaneous GBR approach will be covered (incision, flap release, etc).

Get familiar with a new acellular dermal matrix and how it can be used as a biologic membrane for soft tissue management in these guided bone regeneration procedures.

Understand the simultaneous effect of soft and hard tissue regeneration in utilizing a novel acellular dermal matrix as membrane.

Learn how to proceed to obtain a tension-free suture.

 

Broadcasting locations and local tutors:

– Dublin, Ireland. Jason Owens.

– Como, Italy. Matteo Invernizzi

– London, UK. Amit Patel

– Oporto, Portugal. Helder Moura

– Madrid, Spain. Maria Rioboo

– Zaragoza, Spain. Javier Gomez

– Utrecht, Netherlands. Giles de Quincey

Simultaneous translation
EN> IT/ SP

 

Registration fee = 100 €

Register Check your location and book your spot!

17 WRZEŚNIA

Piątek  16:00 – 18:30

Corporate Forum

Novel regenerative concepts – biological rationale and clinical applications of a new dermal matrix (NovoMatrix) in soft tissue augmentation and GBR indications.

Moderated by: Andrés Pascual.

Comparison of four different porcine-derived collagen matrices for soft and hard tissue reconstruction and their wound healing potential. Anton Sculean

Clinical use of a new acellular dermal matrix: a new vision in soft and hard tissue management. Tiziano Testori

Clinical indications and new perspectives. Juan Blanco

Panel of Discussion: Drs. Sculean, Testori & Blanco

Simultaneous translation
EN> IT/ SP