MINX-CAN

kość gąbczasta  pochodzenia  wołowego

MINX-COR

kość kortykalna pochodzenia wieprzowego

 

MINXP-CAN

kość gąbczasta drobnoziarnista pochodzenia wieprzowego (SM)

 

MINXP-CAN

kość gąbczasta gruboziarnista pochodzenia wieprzowego (LG)