Gwarancja na produkty.

Dożywotnia gwarancja BioHorizons obejmuje implanty i protetykę. Wszystkie implanty i elementy protetyczne* BioHorizons objęte są dożywotnią gwarancją. Komponenty mogą zostać wymienione na podstawie rozpatrzonej reklamacji na którą składają się: wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załączonym wysterylizowanym produktem. *z wyłączeniem normalnego zużycia nasadek przytwierdzonych.

Sprawdź szczegóły gwarancji.

Łączenie implantu z nadbudową.

Stożkowe połączenia wewnętrzne wykazały lepsze wyniki w porównaniu do innych połączeń w zakresie stabilności, sprzężenia przeciwobrotowego, tolerancji na siły boczne, poluzowania śruby finalnej, złamania śruby, umieszczenia podstopia, wyników estetycznych i zdolności do przełączania platformy. 31 Unikatowy wewnętrzny konikalny hex BioHorizons gwarantuje szereg zalet konstrukcyjnych dotyczących wytrzymałości, trwałości i użyteczności, co zostało udowodnione w ponad 2 milionach sprzedanych implantów. Tworzy uszczelnienie biologiczne, które minimalizuje problemy z mikroprzerwą często spotykane w innych systemach. Skośna platforma odbudowy zapewnia doskonałe uszczelnienie biologiczne na styku implant-zaczep i pomaga w rozłożeniu obciążenia bocznego z dala od hex‘u łącznika i śruby finalnej.

Na podstawie badań: Unique Design Advantages of the BioHorizons Conical Internal Hex ConnectionRana Atieh, MS1, Fred Molz, MS, PhD2, J Todd Strong, MS3 

Implanty i ich powierzchnie.

Mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów i lekarzy praktyków, BioHorizons wspierał i wspiera różne badania na przestrzeni lat. Celem ich jest ukierunkowanie rozwoju produkcji implantów i protez, aby zapewnić możliwie najlepszy efekt. Metoda naukowa obejmuje użycie szerokiej gamy modeli, w tym laboratoryjnych, zwierzęcych i ludzkich. W ramach których działanie implantu oceniono w wielu różnych warunkach, ze szczególnym naciskiem na analizę obciążenia, w tym okluzyjne i nieokluzyjne obciążenie natychmiastowe, a także obciążenie wczesne i opóźnione.

Sprawdź wyniki badań na zwierzętach i ludziach, streszczenia.