PROF. MARIUS STEIGMANN. KURSY PRAKTYCZNE.

Profesor kliniczny w Zakładzie Periodontologii Uniwersytetu Michigan. Adiunkt: na Uniwersytecie Bostońskim, w Zakładzie Endodoncji Uniwersytetu Pensylwania. Honorowy profesor Uniwersytetu Karola Davili w Bukareszcie, gościnne wykłady jako starszy wykładowca. Profesor wizytujący Wydziału Stomatologii Uniwersytetu Segedyńskiego. Profesor wizytujący Wydziału Implantologii w Timisoarze.

Dr. Steigmann prowadzi liczne wykłady i jest autorem wielu publikacji. Członek kilku organizacji (np. DGOI, FIZ, BDIZ i ICOI). Posiada dyplom ICOI i innych europejskich organizacji, w 2005 roku obronił z wyróżnieniem „Summa cum laude” doktorat na Uniwersytecie w Neumarkt. Założyciel i Przewodniczący Rady Naukowej “Update Implantologie Heidelberg” w latach 2002-2012. Założyciel i Dyrektor „Instytutu Steigmanna”. Prowadzi praktykę prywatną w Neckargemünd (koło Heidelbergu) i we Frankfurcie/Niemcy, w której zajmuje się stomatologią estetyczną i implantologią.

„Dr Steigmann to jedyny w swoim rodzaju nauczyciel i lekarz. Posiada umiejętność przekazywania wiedzy potrzebnej w codziennej praktyce klinicznej w łatwy do zrozumienia sposób i jest uznanym liderem w dziedzinie estetycznej stomatologii odtwórczej. Nie przeocz możliwości uczenia się od tego mistrza pracy klinicznej”

Team Atlanta – Maurice Salama, David Garber, Henry Salama

3. MODUŁ. PROTETYCZNE POSTĘPOWANIE Z TKANKAMI MIĘKKIMI. ROZBUDOWA TKANEK MIĘKKICH.

Uzupełnieniem zabiegu chirurgicznego jest stworzenie określonego profilu wyłaniania, co jest kluczowym zagadnieniem w strefie estetycznej. Profil wyłaniania składa się z 2 elementów, z łącznika i poddziąsłowej części korony. Kształt łącznika może być nadawany indywidualnie, co zapewnia naturalny wygląd odbudowy i pozwala na dostosowane go do każdego przypadku (w zależności od głębokości wprowadzenia, angulacji i średnicy implantu). Czasami może on nawet decydować o pozycji implantu. Z perspektywy chirurgicznej konieczna jest ocena, a czasami również korekta, wymiaru pionowego tkanek miękkich, ich umiejscowienia i grubości. Z protetycznego punktu widzenia profil wyłaniania musi naśladować naturalny wygląd tkanek i zapewnić ich długoczasowe utrzymanie. Kurs uczy krok po kroku, jak osiągnąć sukces w dziedzinie rekonstrukcji protetycznych wspartych na implantach, od pojedynczego zęba, przez braki częściowe aż po odbudowy pełnego łuku zębowego.

Głównym celem kursu jest wytłumaczenie, zademonstrowanie i nauka technik rozbudowy tkanek miękkich wokół implantów przy osadzaniu prac stałych wspartych na implantach pojedynczych lub mnogich.

Lekarze nauczą się, jak opracowywać plany leczenia zależne od indywidualnych uwarunkowań pacjenta. Nauczą się wykorzystywać współczesną technologię protetyczną do rekonstrukcji tkanek miękkich w przypadku odbudowy opartej na pojedynczym implancie i na mnogich implantach. Uczestnicy dowiedzą się, jak zaplanować miejsce wprowadzenia implantu biorąc pod uwagę względy protetyczne i estetyczne.

 • kształt łącznika dający tkankom miękkim ideale podparcie
 • kształt mostów korzystny dla rozbudowy tkanek miękkich
 • kształtowanie profilu wyłaniania dla korony i łącznika
 • różne rodzaje wax-upów.
 • estetyczne próby uzupełnień na różnych etapach leczenia
 • zdefiniowanie brzegu korony
 • postępowanie z tkankami dziąsłowymi na etapie prac tymczasowych i mock-upów
 • strategie i procedury planowania osadzania prac protetycznych na implantach
 • wybór łącznika przy odbudowie pojedynczego zęba (część kliniczna i laboratoryjna)
 • wybór łączników dla prac wspartych na kilku implantach
 • specjalne, podwójne opracowanie modelu dla rozbudowy tkanek miękkich w strefie estetycznej
 • pełne szkolenie praktyczne
 • prezentacja video zabiegów chirurgicznych
 • demonstracja na żywo
PROWADZĄCY      Dr Marius Steigmann zaproszony w imieniu Dr Adama Pióro
ORGANIZATOR     Pracownia Pozytywnych Zmian
MIEJSCE                PURO Hotel Gdańsk Stare Miasto – ul. Stągiewna 26, 80-750 Gdańsk
JĘZYK                     angielski, kurs NIE będzie tłumaczony na język polski.

Zapisy online.

UWAGA! ZE WZGLĘDU NA PRZESUNIĘCIA ZWIĄZANE Z COVID19, MODUŁ 4 JEST ŁĄCZONY Z MODUŁEM 3.

4. MODUŁ. POWIKŁANIE DOTYCZĄCE TKANEK MIĘKKICH. ODBUDOWA PEŁNEGO ŁUKU.

Wraz ze wzrostem liczby implantów wprowadzanych w strefie estetycznej z obciążeniem natychmiastowym lub odroczonym stanęliśmy twarzą w twarz z powikłaniami dotyczącymi tkanek miękkich, takimi jak recesje lub utrata brodawek. Podczas kursu zaprezentowane zostanie indywidualne podejście do korekty utraconych brodawek w strefie estetycznej z pomocą nowoczesnych kształtów płatów. Z naciskiem na potrzebę uzyskiwania estetycznego wyniku leczenia, prawidłowe postępowanie z tkankami miękkimi przy rekonstrukcji pełnego łuku stało się koniecznością.

Głównym celem kursu jest wytłumaczenie, zademonstrowanie i nauka technik rozbudowy tkanek miękkich przy odbudowie pełnego łuku.

Lekarze nauczą się, jak opracowywać plany leczenia zależne od indywidualnych uwarunkowań pacjenta. Nauczą się wykorzystywać współczesną technologię protetyczną do rekonstrukcji tkanek miękkich w przypadku odbudowy pełnego łuku.

 • zapobieganie i leczenia powikłań dotyczących tkanek miękkich wokół implantów
 • recesje dziąsłowe wokół implantów – jak je leczyć
 • rozbudowa brodawki dziąsłowej po utracie brodawki
 • rozwiązania protetyczne sprzyjające tkankom miękkim
 • diagnoza periimplantitis: poza strefą estetyczną, w strefie estetycznej
 • leczenie periimplantitis w strefie estetycznej i poza nią
 • martwica z ucisku
 • zapobieganie utracie i utrzymywanie kości brzeżnej
 • rozbudowa tkanek miękkich w przypadku mnogich implantów w strefie estetycznej
 • projektowanie i wykonywanie uzupełnień tymczasowych dla rozbudowy tkanek miękkich
 • planowanie leczenia spełniającego wysokie wymagania estetyczne w przypadku odbudowy pełnego łuku
 • odbudowa protetyczna pełnego łuku w szczęce z wykorzystaniem galwanoformingu
 • różne możliwości leczenia w przypadku odbudowy pełnego łuku
 • projektowanie i wykonywanie uzupełnień tymczasowych dla rozbudowy tkanek miękkich
PROWADZĄCY      Prof. Marius Steigmann zaproszony w imieniu Dr Adama Pióro
ORGANIZATOR      Pracownia Pozytywnych Zmian
MIEJSCE                PURO Hotel Gdańsk Stare Miasto – ul. Stągiewna 26, 80-750 Gdańsk
JĘZYK                       angielski. Kurs NIE będzie tłumaczony na język polski.

Zapisy online.

UWAGA! ZE WZGLĘDU NA PRZESUNIĘCIA ZWIĄZANE Z COVID19, MODUŁ 4 JEST ŁĄCZONY Z MODUŁEM 3.