Łączniki Laser Lok®


Właściwości


Laser-Lok microchannels

Fizyczne połączenie tkanki łącznej z powierzchnią Laser-Lok stworzyło nowy obszar badań i rozwoju.

Powierzchnia Laser-Lok® na łącznikach.

Daje możliwość stworzenia uszczelnienia biologicznego na łączeniu implantu z nadbudową.

Zmniejszenie głębokości kieszonki

Łączniki Laser-Lok wspierają zdrowie wokół implantów. Przyczep tkanki łącznej do powierzchni Laser-Lock zmniejsza głębokości kieszonek nawet do 1.21 mm vs. innych nadbudów.

Ostatnie badania

Ostatnie badania wykazały, że połączenie przyczółków Laser-Lok, implantów oraz platform switching regeneruje kość otaczającą implant.

Naukowcy i praktycy o powierzchni Laser Lok®


Badania, podsumowania, analizy.


Laser-Lok research summary

Conical Internal Hex Connection Overview

Prosthetic catalog